Talmud

Jødedommens helligste bok dokumentert og avslørt.

Talmud er jødedommens mest hellige bok. I jødedommen har Talmud forrang for Det Gamle Testamente. Beviset for dette finnes i Talmud selv; Erubin 21 b Soncinoutgaven: «Min sønn, vær mer nøyen i observasjonen av ordene i Talmud enn ordene i Torah (Det Gamle Testamente).» Forrangen Talmud har over Bibelen i staten Israel, kan også bli sett når det gjelder de sorte etiopiske jødene. Etioperne har mer kunnskap om Det Gamle Testamente enn israelittene.

Deres religion er likevel så gammel at den kom før Scribes Talmud, som de ikke kan noe om. I følge New York Times, 29. desember, 1992, s. 4: «Problemet er at etiopisk jødisk tradisjon ikke går lenger tilbake enn Bibelen eller Toraen; Talmud, som kom senere sammen med andre regler som former basisen for moderne tradisjoner, kom derfor aldri til dem.»

Fordi de ikke bruker tradisjoner med rot i Talmud, blir de sorte etioperne diskriminert mot og har blitt nektet å gifte seg, begrave sine døde og andre tjenester i den israelske staten. Rabbi Joseph D. Soloveitchik blir regnet som en av de mest innflytelsesrike rabbinerne i det 20. århundre, og den «ubestridte leder» for den ortodokse jødedommen, og den øverste internasjonale leder for halakha (jødisk religiøs lov).

Soloveitchik var ansvarlig for instruksjonene og ordineringen til mer enn 2000 rabbinere, en «hel generasjon» av jødisk lederskap. New York Times religionsreporter, Ari Goldman, beskrev basisen for rabbinerens autoritet: «Soloveitchik kom fra en lang rekke utmerkede lærde innen Talmud... Helt til han kom opp i 20 årene, hadde han brukt all sin tid til å studere Talmud... Han kom til Yeshivauniversitetets Elchanan teologiske seminar, hvor han var den fremste læreren i Talmud... Han holdt tittelen Leib Merkin professor Talmud... mens han satt med føttene i kryss foran et bord med en åpen Talmud.» (N.Y. Times, 10. april, 1993, s. 38).

Goldman sier aldri noe om at det er Soloveitchiks kunnskaper om Bibelen som har gjort ham til en av de ledende i verden når det gjelder jødisk lov. Rabbinerens kreditiver blir predikert på grunn av hans mesterlige kunnskaper om Talmud. Alle andre studier kommer i andre rekke. Storbritannias jødiske kronikkel, 26. mars, 1993 sier at i religiøs skole (yeshiva), skal jødene studere Talmud og ekskludere alt annet.»

I Talmud står det at Talmud er delvis en samling av muntlige tradisjoner Moses gav dem. Disse var ennå ikke nedskrevet i Jesus tid. Jesus fordømte tradisjonene i Mishnah (tidlig Talmud) og dem som lærte dem bort, fordi de gjorde Bibelen verdiløs.

Den berømte advarselen Vårherre kom med om tradisjonen som krenker Den hellige skrift (Markus 7: 13), som ofte blir brukt mot katolisismen av protestanter, er faktisk myntet på Talmud, eller mer nøyaktig, forløperen til den første delen av den, Mishnah, som eksisterte i muntlig form da Jesus levde, før den ble skrevet ned. Alt som står i Markus` kapittel 7, fra vers en til 13, viser Vårherres fordømmelse av Mishnah.

Dessverre, på grunn av grenseløs uvitenhet, blir det trodd at Det Gamle Testamente er den viktigste boken i jødedommen. Det er ikke sant. Fariseerne lærer bort rabbinernes bud, ikke Guds; kommentarene til Talmud om Bibelen er deres høyeste lov, og ikke Bibelen selv. Den kommentaren strider mot Guds lover, som Jesus sa, og holder dem ikke i hevd. Som leser av Talmud (i soncinoversjonen, som rabbinerne har godkjent), vet jeg at dette er sant.

Det finnes en liten jødisk sekt som forsøker å legge til side Talmud, og konsentrere seg om Det Gamle Testamente alene. Disse blir kalt karaites, en svært hatet og mye forfulgt gruppe innen jødedommen. Rabbinerne la senere inn Gemara (kommentarer fra rabbinerne) i Mishnah. Til sammen utgjør disse Talmud. Det finnes to versjoner, og de er jerusalemversjonen av Talmud og babylonversjonen av Talmud. babylonversjonen av Talmud blir regner som den offisielle versjonen: «Autoriteten av babylonversjoen av Talmud er også større enn jerusalemversjonen.

I tvilstilfeller gjelder det babylonversjonen sier.» (Musaph-Andriesse, from Tora to Kabbalah: A Basic introduction to the Writings of Judaism, s. 40). Dette studiet er basert på den jødiskauroriserte, engelske oversettelsen av babylonversjonen av
Talmud: Soncinoutgaven. Ethvert sitat er hentet direkte fra teksten fra den offisielle soncinoutgaven av Talmud.

Vi har her sitert de ekthetsbekreftede utsagnene i den jødiske Talmud. Slå gjerne opp selv. For å kontrollere de siterte linjene, må du bruke soncinoutgaven av Talmud, som finnes på store biblioteker. Sorcinoutgaven kan også kjøpes hos mange bokhandler.

Oversettelser: Oversetterne av Talmud oversetter av og til det hebraiske ordet goyim (ikkejøde) på mange måter, for eksempel hedning, samaritan, Egypter, avgudsdyrkere osv. Men disse refererer faktisk til ikkejøder. Se for eksempel fotnote 5 i soncino-utgaven av Talmud: Samaritan ble her byttet ut med det originale goy... Kristne blir av og til nevnt med kodeordet Min eller Minim. Det er vanlig praksis blant fariseerne å benekte eksistensen av de følgende sitatene fra Talmud, og si at de er laget av «antisemitter».

Denne desinformasjonen kan bare lure de som er for late til å studere en engelsk utgave av Talmud og se selv. Professor ved Hebreeruniversitetet, Israel Shahak, bekreftet i sin bok «Jewish History, Jewish Religion» fra 1994, den rasismen og ondskapen som ligger i Talmud. Akkurat som professor Shahak, gir vi her ut det følgende materiellet, med håp om å frigi mennesker, både jøder og ikkejøder, fra de overtroiske, hatske og barbariske Talmud. Bruken av talmudistisk filosofi har ført til stor lidelse opp gjennom historien, og nå blir den brukt i det okkuperte Palestina som en rettferdiggjøring for massemord på palestinske sivile.

Noen læresetninger i Talmud:

Erubin 21b. Den som ikke adlyder en rabbiner fortjener å dø, og vil bli straffet ved å bli kokt i varme ekskrementer i Helvete.

Moed Kattan 17a. Dersom en jøde blir fristet til å gjøre onde ting, bør han gå til en by hvor ingen kjenner ham, og gjøre det onde der.

Ikkejøder er ikke mennesker: Baba Mezia 114a-114b: Bare jøder er mennesker («Only ye are designated men». Se også Kerithoth 6b, under «Oil of Anointing» og Berakoth 58a der det står at kvinner som ikke er jøder, er dyr («she-asses»).

Jøder er guddommelige: Sanhedrin 58b: Dersom en hedning (ikkejøde) slår en jøde, må Gentilen (ikkejøden) drepes. Å slå en jøde er det samme som å slå Gud. OK å lure ikkejøder: Sanhedrin 57a.: En jøde behøver ikke å betale en ikkejøde
(«Cuthean») det han skylder ham i lønn.

Jøder har en overlegne rettigheter: Kamma 37b: Dersom en okse som tilhører en israelitt skader en okse som tilhører en ikkejøde, skal han ikke betale erstatning; men dersom en okse som tilhører en ikkejøde skader en okse som tilhører en jøde... skal han ha full erstatning.

Jøder kan stjele fra ikkejøder: Baba Mezia 24a.: Dersom en jøde finner noe en ikkejøde («hedning») har mistet, trenger han ikke å returnere det. (Også i Baba Kamma 113b.)

Sanhedrin 76a.: Gud vil ikke spare en jøde som «gifter bort sin datter til en gammel mann eller velger en kone for sin nyfødte sønn eller gir tilbake noe en ikkejøde har mistet...»

Jøder kan rane og drepe ikkejøder: Sanhedrin 57a.: Når en jøde dreper en ikkejøde («Cuthean»), skal han ikke dømmes til døden. Det en jøde stjeler fra en ikkejøde, kan han beholde.

Baba Kamma 37b: Ikkejøder står utenfor rettsvern, og Gud har ubeskyttet pengene deres til Israel. «exposed their money to Israel».

Jøder kan lyve til ikkejøder: Baba Kamma 113a.: Jøder kan lyve («subterfuges») for å bedra en ikkejøde.

Ikkejødiske barn er undermennesker: Yebamoth 98a.: Ikkejødiske barn er dyr.

Abodah Zarah 36b: Jenter som ikke er jøder er niddah (skitt) fra fødselen av.

Abodah Zarah 22a.-22b: Ikke jøder foretrekker å ha sex med kyr.

Abodah Zarah 67b: Tilfører ikke kjelene til ikkejøder en verre smak til maten som blir kokt i dem?

Fornærmelser mot Jomfru Maria. Sanhedrin 106a.: Jesus mor var en hore: «Hun som nedstammet fra prinser og herskere, var hora til snekkere.» Også i fotnote #2 i Shabbath 104b, står det at i den «usensurerte» teksten i Talmud blir det sagt at Jesus mor, «frisøren Miriam», hadde sex med mange menn.

Skadefryd over at Jesus døde ung: Sanhedrin 106 fryder seg over at Jesus døde så ung: «Har du hørt hvor gammel Balaam (Jesus) var? -Han svarte: Det står ikke akkurat, men siden blir det skrevet; fordømte og bedragerske menn skal ikke leve lenge. Det følger at han var trettitre eller trettifire år gammel.» Jesus var en trollmann: Sanhedrin 43a.: Jesus («Yeshu» og i fotnote #6, Yeshu «fra Nasaret») ble dømt til døden fordi han drev med trolldom.

Forferdelig blasfemi av Vårherre: Gittin 57a.: Jesus (se fotnote #4) blir «kokt i varme ekskrementer». Jesus fortjente å bli henrettet: «Om kvelden ble Yeshu korsfestet... Tror du at det var mulig å si noe til hans forsvar? Var han ikke en Mesith (forfører)?»

Angrep på kristne og deres bøker: Rosh Hashanah 17a.: Kristne («minim») og andre som avviser Talmud skal til helvete, og skal straffes der for all evighet (se fotnote #11 for definisjonen av minim).

Sanhedrin 90a.: De som leser Det Nye Testamente (se fotnote #9), vil ikke ta del i verden som kommer.

Shabbath 116a.: (s. 569) Jøder må ødelegge de kristnes bøker, for eksempel Det Nye Testamante. Se fotnote #6.

Israel Shahak rapporterte at sionistene brente hundrevis av utgaver av Det Nye Testamente i det okkuperte Palestina, 23. mars, 1980 (Jewish History, Jewish Religion, s. 21).

Syke læresetninger: Gittin 69a.: For å gjøre sitt legeme friskt, skal en jøde ta støv fra skyggen av et utedo, blande det med honning og spise det.

Shabbath 41a.: Reglene for å urinere på en hellig måte står beskrevet.

Yebamoth 63a.: Det står at Adam hadde sex med alle dyrene i Edens Hage.

Yebamoth 63a.: Landbruk er det laveste av alle yrker.

Sanhedrin 55b: En jøde kan gifte seg med en tre år gammel jente (mer nøyaktig, tre år «og en dag» gammel).

Sanhedrin 54b: En jøde kan ha sex med at barn så lenge barnet er yngre enn ni år gammelt.

Kethuboth 11b: «Når en voksen mann har samleie med en liten jente, er det ingenting å bry seg om.»

Yebamoth 59b: En kvinne som har hatt samleie med et dyr, er kvalifisert til å gifte seg med en jødisk prest. En kvinne som har hatt sex med en demon er også kvalifisert til å gifte seg med en jødisk prest.

Abodah Zarah 17a.: Det finnes ikke en hore i verden som Rabbi Elazar ikke har hatt sex med.

Hagigah 27a.: En rabbiner kan aldri komme til helvete.

Baba Mezia 59b: En rabbiner diskuterer med Gud og slår ham. Gud innrømmer at rabbineren vant diskusjonen.

Gittin 70a.: Rabbinerne lærte: «Når en kommer fra en utedo, skal man ikke ha sex før en har ventet lenge nok til å ha gått en kilometer, fordi demonen i utedoen er med ham så lenge; hvis han gjør det, vil barna hans bli epileptikere.»

Talmud er spekket med besettelser av toaletter og ekskrementer, og ble også vist i Spielbergs «Schindlers Liste», der han viser et jødisk barn som hopper ned gjennom toalettsetet i en utedo, og faller ned i en dam av flytende ekskrementer. Der møter barnet to andre jødiske barn, delvis nedsenket i avføring, som sier til inntrengeren at denne kloakkummen er deres gjemmested, og at han må finne seg et nytt. Det er slike motbydelige og morbide, psykotiske bilder jødiske barn blir utsatt for på filmer om Holocaust, og for den saks skyld, i Talmud også.

Gittin 69b: (s. 329.) For å lege en brysthinnebetennelse («catarrh»), skal en jøde «ta ekskrementer fra en hvit hund og kna det sammen med balsam, men hvis han kan unngå det, skal en ikke spise avføringen fra hunden, fordi en blir lealaus av det.»

Pesahim 111a.: Det er forbudt for hunder, kvinner eller palmer å passere mellom to menn. En skal unngå å gå mellom hunder, kvinner og palmer. Det er spesielt farlig hvis kvinnene menstruerer eller sitter ved veikryss.

Menahoth 43b-44a.: En jødisk mann er forpliktet til å si den følgende bønnen hver dag: «Takk, Gud, for at du ikke skapte meg som en ikkejøde, kvinne eller slave.»

Shabbath 86a.-86b: Fordi jøder er hellige, kan de ikke ha sex i løpet av dagen hvis ikke huset kan gjøres mørkt. En jødisk lærd kan ha sex i løpet av dagen hvis han bruker klesplaggene som et telt for å gjøre det mørkt.

Historier om et romersk «Holocaust» finnes også i Talmud: Gittin 57b. Fire milliarder jøder ble drept av romerne i byen Bethar. Gittin 58a. hevder at 16 millioner jødiske barn ble pakket inn i papyrusruller og brent levende av romerne. (Demografi sier at det ikke fantes 16 millioner jøder i hele verden på det tidspunktet, og i alle fall ikke 16 millioner
jødiske barn eller fire milliarder jøder.)

En avslørende innrømmelse: Abodah Zarah 70a. Rabbineren ble spurt om vin stjålet i Pumbeditha kunne brukes, eller om den var skjemt fordi tyvene kunne ha vært ikkejøder. (En ikkejøde som tar i vinen, gjør den uren.) Rabbineren sier at det er ikke noe å bekymre seg over, og at vinen kan brukes fordi de fleste tyvene i Pumbeditha, stedet hvor vinen var stjålet, er jøder.

Fariseiske ritualer: Erubin 21b: (s. 150.) Rabbi Akiba sa til ham: «Gi meg litt vann så jeg får vasket hendene mine.» «Det er ikke nok å drikke», klagde den andre, «er det nok for å vaske hendene dine?» «Hva skal jeg gjøre?» svarte førstnevnte. «Hvis en neglisjerer rabbinernes ord, fortjener en døden. Det er bedre at jeg dør selv enn at jeg synder mot
meningene til mine kolleger.» (Det er dette ritualet om vasking av hendene som blir fordømt av Jesus i Matteus 15: 1-9.)

Den «store rabbineren» bedrar en kvinne: Kallah 51a.: Det blir lært at Gud samtykker i at rabbinere lyver: «De Eldre satt en gang i porten da to unge gutter gikk forbi; en hadde hodet tildekket, den andre hadde det bart. Rabbi Eliezer bemerket at han som gikk barhodet var en bastard. Rabbi Joshua sa at han er en sønn av niddah (et barn unnfanget i løpet av kvinnens menstruasjonsperiode). Rabbi Akiba sa at han både var en bastard og en sønn av niddah.

De sa: «Hva fikk deg til å motsi dine kollegers meninger?» Han svarte: «Jeg skal bevise at det gjelder for ham.» Han gikk til guttens mor, og fant henne på torget der hun solgte bønner. Han sa til henne: «Min datter, hvis du svarer på mitt spørsmål, skal jeg ta deg med til verden som kommer (evig liv).» Hun sa til ham: «Så sverg på det.»

Rabbi Akida tok eden på sine lepper, men ikke i sitt hjerte, og spurte henne: «Hvilken status har din sønn?» Hun svarte: «På bryllupsnatten menstruerte jeg (niddah) og min mann holdt seg borte fra meg; men forloveren min lå med meg og jeg fødte hans sønn.»
Sønnen var derfor både en bastard og en sønn av niddah. Det ble erklært; «... Velsignet være Israels Gud som åpenbarte sin hemmelighet til Rabbi Akiba...»

I tillegg til temaet om at Gud belønner smarte løgnere, er den foregående diskusjonen faktisk om Kristus (gutten som «gikk barhodet»). Guttens mor er følgelig Jesus mor, Jomfru Maria (som blir kalt Miriam eller frisøren Miriam, i Talmud).Folkemord blir forsvart i Talmud: Soferim 15, regel 10. Dette er hva Rabbi Simon ben Yohai sier: «Tob
shebe goyyim harog»
(«Selv de beste ikkejøder burde drepes.») Denne setningen er ikke
fra soncinoutgaven, men fra den originale hebraiske babylonske Talmud, som sitert i
1907 i det jødiske leksikonet utgitt av Funk og Wagnalls, under beskrivelsen «Gentil»
(ikkejøde) (s. 617).

Denne originale setningen har blitt skjult av språket. Det jødiske leksikonet sier at: «...
det har blitt foretatt endringer i de forskjellige versjonene: «De beste blant Egypterne»
har ofte blitt brukt.» I soncinoversjonen: «de beste hedningene» (Minor Tractates,
Soferim 41a.-b). Israelerne deltar årlig i en stor pilegrimsferd til graven til Simon ben
Yohai, for å ære denne rabbineren som forsvarte utryddelse av ikkejøder. (Jewish Press,
9. juni, 1989, s. 56B.)

På Purim, 25. februar, 1994, massakrerte den amerikanskfødte ortodokse jøden, Baruch
Goldstein, offiser i den israelske hæren, 40 palestinske sivile, blant annet barn, mens de
knelte i bønn i en moske. Goldstein var en av den avdøde Rabbi Kahanes disipler, som
har sagt at hans syn på araberne som «hunder» er «hentet fra Talmud». (CBS «60
Minutes», «Kahane».)

Professor ved universitetet i Jerusalem, Ehud Sprinzak, beskrev Kahane og Goldsteins
filosofi: «De tror at det er Guds vilje å begå vold mot «goyim», et hebraisk ord for
ikkejøder.» (NY Daily News, 26. februar, 1994, s. 5.) Rabbi Yitzhak Ginsburg sa: «Vi må
innse at jødisk blod og blod av en ikkejøde ikke er det samme.» (NY Times, 6. juni, 1989,
s. 5.) Rabbi Yaacov Perrin sier; «En million arabere er ikke verdt en jødisk fingernegl.»
(NY Daily News, 28. februar, 1994, s. 6.)

Judeo-kristne tilbakemeldinger om Talmud som kommer fra de «moderne» pavene eller moderne protestantiske prester, går ut på at rabbinerne i jødedommen fornekter eller fordømmer Talmud. Paradoksalt nok har lederne for «judeo- kristendommen» oppmuntret Jesus etterfølgere til å adlyde, ære og støtte tilhengerne av Talmud. Derfor burde det være klinkende klart at «judeo-kristendommen» er den verste sviker av Jesus Kristus i verden i dag.


FOLKETS MOTSTANDSBEVEGELSE,
DET KRISTNE ALTERNATIVET!
Krisehjelp mot rasistiske sionistiske overgrep!
HELLIG KRIG - http://holywar.org