ISTINA O AUSCHWITZU

Interview D.Colea sa Dr. F. Piperom

Za gledanje ovog filma potreban vam je Real Player ili Real Alternative

Mi posebno preporucujemo da koristite Metaproducts Mass Donwloader ili slican softver, za preuzimanje velikih datoteka sa ove stranice. Softver koji vam je potreban treba podržavati opciju nastavka skidanja datoteka ("resume")

 

 

Ako niste ekspert za pravljenje video DVD-a, molimo, pratite sljedece upute:


1. Sve datoteke moraju biti smještene u isti folder
2. Preporucujemo da folderu date naziv: VIDEO_TS
3. Ako imate na vašem kompjuteru program koji repruducira DVD video, možete ga testirati tako da pokrenete datoteku pod nazivom "VIDEO_TS.IFO".
4. Morate snimiti DVD sa programom za prženje DVD medija. Preporucujemo da koristite "NERO burning rom".
5. Kada krenete sa prženjem DVD-a (U izborniku DVD video) , vidjet cete root folder sa dva subfoldera: VIDEO_TS" i "AUDIO_TS" . Folder "VIDEO_TS" treba sadržavati sve datoteke koje ste skinuli sa ove web stranice. Folder "AUDIO_TS" je prazan, i treba takav i ostati medutim ne smijete ga brisati.